Jaký průměr vrtané studny zvolit?

26. 10. 2021 publikoval Matěj Novotný

V tomto článku se podíváme pod pokličku vrtané studny, a to doslova. Budeme se totiž věnovat průměru vrtané studny a jejímu vystrojení.

Chci velký průměr zárubnic, abych měl velkou zásobu vody

S tímto požadavkem se setkáváme velice často. U vrtaných studní se vydatnost, narozdíl od kopaných studní, neprojevuje v podobě množství naakumulované vody, ale vydatností zastižených pramenů, i proto se pro vrt volí místa na jejich křížení.

Rozdíl objemu v závislosti na světlosti zárubnice 160 mm a 140 mm je na příkladu 40m vrtané studny zanedbatelný. Větší význam má splnění všech dalších parametrů. Pokud prameny nejsou vydatné, tak vám předimenzovaní průměru zárubnice moc nepomůže.

Problémy s vydatností vrtané studny se řeší retenčními nádržemi, do kterých se voda akumuluje průběžně během celého dne, kdy nedochází k přímému odběru. Ve většině případů zastižený pramen např. ve 40m hloubce dokáže vytlačit ustálenou hladinu do cca 10 m. Takový pramen má tlak 3 bary, což je podobný tlak jako v pneumatikách na vašem vozidle. V takovém případě vás zásoba ve vrtu netrápí a vydatnost bývá větší než výkon čerpadla.

Jak jsem zmínil již v úvodu, jedná se o častý požadavek neznalých klientů a vrtné firmy na to reagují nabídkami. Paradoxně tak vzniká mnoho vrtaných studen, které nemají moc dobré vyhlídky na dlouhodobé a kvalitní fungování.

Pokud vám někdo nabídne vrt vrtaný průměrem 220 mm s tím, že ho osadí zárubnicemi 200 mm, dělá to s vědomím, že vám dodává dílo s nevhodnými technickými parametry. Průměr 160 mm a větší se projektuje pro vodárny a průmyslové objekty a ani zde to není otázka akumulace ale toho, aby se tam vešlo výkonné čerpadlo. Vyjímkou jsou vrty přes 100 m hloubky, kde pro zárubnice 140/6,5 mm končí garance od výrobce ohledně možného zborcení zárubnic. Proto solidní vrtné firmy volí ke zvolenému průměru výstroje adekvátní vrtný průměr a dodržují normu ČSN 75 5115, která toto určuje.

Jak důležitá je kvalita a síla stěny zárubnice

Ačkoli se situace oproti předchozím letům zlepšila, stále není problem narazit na vrt vystrojený kanalizačními KG trubkami. U studní vrtaných před rokem 1989 to lze, vzhledem k tehdejšímu nedostatku kvalitního materiálu, pochopit. Při dnešní dostupnosti kvalitních a atestovaných materiálů již ale nikoli. KG odpadní trubka je navržena pro umístění pouze v nezámrzné hloubce, proto je konstruována na působení minimálního tlaku. Představte si, že při odběru vody ve vrtané studni snížíte hladinu o 30 m. V zárubnicích je voda odčerpána, ale v okolním profilu se vlivem propustnosti obsypu výška hladiny vody snižuje pomaleji. Na zárubnice v tomto případě bodově působí tlak 3 bary. KG trubka nebo jakákoliv neatestovaná slabostěnná zárubnice se pak může zhroutit do sebe. Tento nešvar naštěstí nabízí už jen několik vrtařů čistě s vidinou ušetřených nákladů. Většina vrtných firem jíž dodává atestované trubky určené přímo pro vrtanou studnu.

Při porovnání nabídek můžete narazit na hrdlové zárubnice, které se spojují pomocí nýtů. Zde není problém zborcení zárubnic, ale použitých nýtů. Po čase dojde k jejich zreznutí, které může způsobit nátok do vrtu v nechtěných hloubkách a možnou kontaminaci vody ve studni. Proto používáme závitové zárubnice, kde tato zbytečná komplikace nehrozí.

Vrtaná studna je investice, která má sloužit celý život, a stejně jako množství a kvalita obsypu , je i kvalita použité výstroje jeden z nejdůležitějších atributů kvalitní vrtané studny. Vrtané studny jsou díla, která, na rozdíl od většiny věcí na povrchu, lze opravit buď velmi nákladně nebo vůbec.

Další články

Jak vybrat kvalitního dodavatele na vrtanou studnu?

Přečíst celý článek

Máte obavy z vrtané studny? S námi nemusíte

Přečíst celý článek

Všechny články

S čím vám pomůžeme

Vrtané studny na klíč

Postaráme se o vše. Od vyhledání vhodného místa pro vrt, přes administrativní přípravu, vyvrtání a vystrojení studny až po přípojení ke stavbě.

Více o vrtaných studnách

Ušetřete peníze a odebírejte vodu z vlastního zdroje s vrtanou studnou

Nechte nám na sebe kontakt. Do pěti pracovních dnů se vám ozveme a vše domluvíme.

(Pomůže nám zjistit si více o geologických podmínkách pro vrt)