Realizace

Vrtání se věnujeme od roku 2010. Za tu dobu máme na kontě:


728

vyvrtaných a nainstalovaných studen

394

úspěšně dokončených vrtů v náročných podložích

93

vrtů pro tepelná čerpadla

Zkušenosti našich zákazníků

I v příkrém svahu to jde

Vrtaná studna v tvrdém podloží s příjezdem v poměrně příkrém svahu. Minulý rok v deštivém a velmi proměnlivém létě jsme s klientem hledali správný termín téměř dva měsíce. Nakonec jsme uspěli a byli rádi, že se naše auto zase jednou neproměnilo v sáňky.

Před samotnou realizací vrtané studny proběhla konzultace přímo na místě a byli jsme seznámeni s postupem vrtání. Následně jsme obdrželi cenovou kalkulaci. Jakmile nastalo vhodné počasí, práce proběhly hladce a bez problémů. Studnaři byli sehraní a činnosti spojené s vrtáním bravurně zvládli. Se společností p. Matěje Novotného jsme spokojeni a rozhodně ji můžeme doporučit.

Foučkovi, Břežany

Vrtaná studna pro občerstvení

Pro pana Koláře jsme realizovali první vrtanou studnu jako zdroj vody pro skot. Druhou jsme vrtali pro rodinný dům a nově vznikající občerstvení. Pokud pojedete okolo, doporučujeme se zastavit minimálně na výbornou kávu a zmrzlinu.

Tato firma nám vyvrtala a zprovoznila dvě vrtané studny formou kompletní dodávky od projektové dokumentace až po finální uvedení do provozu. Vše proběhlo bez sebemenších problémů a v termínech dle předchozí domluvy. Ještě jednou velké díky.

Vlastimil Kolář, Babín u Horaždovic

Zvládneme i náročné podloží

Konkurenční vrtaři si s geologickým profilem neporadili ani napodruhé. Vrtání a především pažení bylo časově náročnější, ale na mnoha zakázkách jsme se zapotili více. Kvůli velice vydatnému přítoku zastiženému ve štěrkopísčité poloze studna přestala po vystrojení kalit až po týdnu soustavného odčerpávání.

Po dvou nevydařených vrtech od konkurenční firmy nám jako poslední možnost byla doporučena firma p.Novotného. Vrt dokázali i v opravdu složitém podloží vyvrtat díky jejich profesionalitě a technice vrtání. Kdybychom o této firmě věděli dříve, zvolili bychom ji hned od prvopočátku, a předešli bychom tak zbytečným nervům a práci s úklidem pozemku. Děkujeme, že díky nim máme opět vodu, o kterou jsme přišli téměř ze dne na den. URČITĚ DOPORUČUJEME!

Kulhánkovi, Hejná

Vrtaná studna u přehrady

Ačkoli se může zdát, že v okolí řek nebude o vodu nouze, nemusí tomu tak být. Na Slapech měla dle předpokladu a přes veškerou naši snahu hotová vrtaná studna vydatnost pouhých 400 l/den. Řešením byla 2 000 l akumulační nádrž. Později se vydatnost zvedla na 700 l/den. Toto je častý jev v masivním žulovém podloží, kdy mají pukliny (tzv. vlásečnice) průměr třeba i v setinách milimetrů.

Práce byly prováděny v rekreační oblasti Slapy v místě hodně obtížném pro dopravu potřebné techniky. Ocenili jsme naprosto profesionální přístup spočívající především v dodržení domluvených temínů a provádění a organizaci prací přímo na místě. Prostor, kde se technika pohybovala je značně omezený, zejména úzké a nezpevněné příjezdové komunikace, včetně omezeného přístupu přímo na místo vrtu. Práce byly provedeny plně k naší spokojenosti.

Arnošt Navrátil, Slapy

Vrt pro tepelné čerpadlo

Pro zákazníka jsme realizovali dva vrty pro tepelné čerpadlo o hloubce 120 m. Kromě trochu náročnějšího jeřábování přes střechu vše proběhlo hladce.

Rád bych firmě Studnypro s.r.o. vyjádřil poděkování za profesionálně vykonané vrty pro tepelné čerpadlo, zvláště pak panu Matěji Novotnému za jeho snahu stihnout vše v termínu i přes počáteční potíže. Ještě jednou děkuji.

Michal Frait, Střelské Hoštice

Vrtání studny na okrasné zahradě

Tuto zakázku nám přenechala jiná vrtařská společnost, protože dobře znala geologický profil. Vzhledem k umístění vrtu byl velký požadavek na čisté vrtání s umístěním vývrtku na jedno místo. Jedna ze zakázek kde ani pro zkušené oko nebylo do příjezdu jasné, zda se mezi vraty a domem s vrtačkou vytočíme či nikoliv. Nakonec jsme na každé straně měli sotva pár centimetrů.

Realizace vrtané studny proběhla od začátku do konce velmi profesionálně, firma se postarala o veškerou koordinaci před i po akci, velmi oceňuji zejména zvládnutí vjezdu robustní soupravy na složitě přístupné místo na pozemku s maximální šetrností, v průběhu vrtu probíhala stálá informovanost a konzultace se mnou jako investorem. Firma zvládla na první dobrou úspěšně vyrobit vrt ve složitém nesourodém podloží, kde v okolí měli sousedi s běžnými studnařskými firmami často při vrtání potíže a následné reklamace. Děkuji a doporučuji.

Kryštof Korda, Řevnice

Vrtaná studna pro rodinný dům

Další z našich bezproblémových realizací vrtané studny včetně elegantního zapojení domácí vodárny.

S touto firmou jsme se domluvili na vrtání studny. Od zařizování stavebního povolení, až po samotnou realizaci jsme se nemuseli o nic starat. Pan Novotný si od nás převzal veškeré informace, které potřeboval a tím to pro nás bylo vyřízené. Skvělý přístup, vše plynulo hladce a samotné vrtání a konečné zprovoznění vodovodu s největší profesionalitou úspěšně proběhlo. Tuto firmu mohu vřele doporučit.

Karel Kratochvíl, Zbynice

Dva 120-metrové vrty pro dům

Vrtali jsme dva 120-metrové vrty pro dům v tvrdém podloží. Jelikož jsme záměrně nahledali a protli tekoucí zvodně, má tepelné čerpadlo skvělou účinnost.

Firma se nám postarala o vrty pro tepelné čerpadlo, spolupráce byla bezproblémová, vyřídila nám i administrativu. Naprosto doporučujeme!

Dušan Krejčí, Slivonice

Další z více než 700 realizací

Vrtání ve štěrkopísku

Zde jsme byli osloveni přímo na referenci, jelikož se od počátku vědělo, že pozemek je na mocné poruše plné štěrkopísku s velkým průtokem v hloubce cca 20 metrů. Jedna z realizací, kdy do samotného vystrojení nebylo jasné, zda zvítězíme my nebo příroda.

Chci poděkovat za profesionální přístup, ochotu a velice slušné jednání. Od počátku realizace perfektní týmová práce firmy. Tuto firmu doporučuji.

Šímovi, Hejná

Náročné podloží

Geologicky velmi náročné vrtání v pískojílu. Mocné vrstvy jílu působí jako přirozený izolant. Proto jsme byli odměněni nadstandardní vydatností hotové vrtané studny.

Praha - Suchdol

Když se chce, všechno jde

Vrtali jsme studnu v již stojící hale. To bylo poprvé a zatím naposledy, kdy nám investor musel vyříznout otvor ve střeše, abychom mohli postavit lafetu vrtné soupravy.

Sušice

Vrt pro tepelné čerpadlo v jílu

Realizovali jsme dva 120metrové vrty pro tepelné čerpadlo celé čistě v jílu. S použitím přibírky a pěny mizely vrtné tyče do země neuvěřitelnou rychlostí. Sedimentální horniny mohou rázy obvykle používaného vrtného kladiva “odpružit” a významně tím snížit jeho účinnost. Nakonec díky zkušenostem vrtmistra šlo vrtání studny jedna radost.

Louny

Voda pro strážce vody

Pro hrázné jsme realizovali vrtanou studnu v patě vodní nádrže Pilská kvůli nově budovanému sociálnímu zařízení. Navážka hráze přehrady rozhodně nepatří mezi dobře vrtatelné podloží. Připadalo nám komické vrtat studnu 50 m od hektolitrů vody v přehradě. Situace se musela řešit vrtanou studnou kvůli možnému ovlivnění monitorovaného odtoku vodního zdroje pro celou Příbram. Předvánoční romantiku krásných brdských lesů umocňovalo soustavné a vydatné sněžení.

Pilská

Kvalitně odtěsněná vrtaná studna v bývalém korytě řeky

Realizovali jsme vrtanou studnu pro zákazníka v bývalém korytě řeky Radbůzy. Vrt se nám v náročném hrubém štěrkopísku podařilo zdárně vystrojit a odtěsnit zastižené prameny od říčního kolektoru.

Dobřany

Rekordní mocnost jílu

Tato studna zatím drží rekord v hloubce propažení mocné polohy jílu s úctyhodnými 69 metry. Pro velké povrchové tření jílu jsme museli vrt alespoň částečně propažit větším profilem, aby nám zůstal alespoň nějaký kroutivý moment.

Bohutín

Takto to máme také rádi

Vrt v tvrdém podloží proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Proti vrtání obvyklých mazlavých a nesoudržných hornin náročných na čas a technologický postup byl tento vrt příjemnou změnou. Jelikož jsme vrtali v létě, kdy jsou dlouhé dny, podařilo se nám ráno techniku rozložit na místě a večer, když dorazil zákazník z práce, jsme stroje již balili k odjezdu.

Vrané nad Vltavou

Obava o možnou kontaminaci

Realizovali jsme vrtanou studnu v blízkosti pastvin se skotem a sousedova vsaku kanalizace. Z obavy o možnou kontaminaci studny jsme vrt kvalitně odtěsnili netradičně hluboko, dokonce až pod prvním ze tří zastižených pramenů. Oproti blízké kopané studni dopadl v té naší vrtané rozbor vody na jedničku.

Kavrlík

Ušetřete peníze a odebírejte vodu z vlastního zdroje s vrtanou studnou

Nechte nám na sebe kontakt. Do pěti pracovních dnů se vám ozveme a vše domluvíme.

(Pomůže nám zjistit si více o geologických podmínkách pro vrt)