Čištění vrtaných studní pomocí technologie Airlift

03. 12. 2023 publikoval Matěj Novotný

Kvalitní studna vyžaduje důkladnou péči a perfektní vyčištění hned od začátku. Proto jako součástí vrtání studní nabízíme strojní čištění technologií airlift. Prodlouží životnost studny a pomůže vydatnosti pramene.

Proč čistit studnu hned po vyvrtání

Možná si myslíte, že čištění studny se provádí až po letech. Kvalitu studny a její vydatnost určuje nejen samotná práce při vyvrtání studny, její odtěsnění a vystrojení, ale také následná péče včetně jeho kvalitního vyčištění. Při vrtání se používá stlačený vzduch o tlaku až 28 barů. Po dokončení vrt ještě nějakou dobu pracuje. Vzduch se postupně vrací a může sebou nést jemné sedimenty, které by při nevyčištění zůstaly v čerpané vodě a především ve filtračním obsypu. Proto se vrty ještě před začátkem používání čistí, aby se nepřišlo o vydatnost studny, voda byla čistá, všechny perforace průchodné a nepoškozovalo se čerpadlo.

Dobrá studna by vás měla několikanásobně přežít. A abyste jí dlouhou životnost zajistili, je nutné aby první čištění bylo opravdu důkladné. Pokud se studna zanese hned na začátku, nikdy vám nebude sloužit tak dobře, jak by mohla.

Technologie airlift pro čištění studní

Tato technologie využívá podtlaku. Na základě jednoduchých fyzikálních zákonů snižujeme postupně hladinu ve vrtu a hlavně i v prostoru za zárubnicí vyplněného filtračním obsypem. Nedojde tak k pouhému snížení hladiny pří jako použití kalového čerpadla a vysátí usazenin na dně, ale především k propírání celého profilu i s prostorem mimo zárubnici. Ten se tak čistí také. Díky tomu je pro vodu lépe průchodný a v budoucnu schopen zachytit více nečistot.

Díky intenzivnímu průchodu vzduchu ve vrtu je voda vytahována vzhůru (efekt vzduchového výtahu - airlift). To způsobuje, že voda uvnitř studny stoupá a vytváří se tak zároveň gradient proudění směrem k okolní podzemní vodě. V důsledku toho je voda ze studny odčerpávána a v dolní části vodního zdroje vzniká silnější přítok. Styk bublinek vzduchu s vodou má rovněž za následek intenzivní odplyňování těkavých složek (obvykle těkavých chlorovaných uhlovodíků).

Z uvedeného popisu vyplývá, že technolgie Airlift nemůže být rozhodně srovnávána s odsáváním kalu z kalníku vibračním čerpadlem (takzvaný Mališ).

Vrtaná studna není pouze díra do země s přitékající vodou. Pro životnost studny je důležité také správné a důkladné vyčištění. Důkladné vyčištění studny po vrtu proto není zanedbatelný detail.

Kromě dobrého vyčištění závisí životnost studny i na materiálu. Proto používáme ten nejkvalitnější, včetně perforovaných závitových zárubnic s atestem pro pitnou vodu, praného kačírku a kvalitního odtěsnění bentonitem.

Vrtání studny včetně vyčištění zvládneme i u vás. Ozvěte se a domluvíme se.

Další články

Vydatnost vs. filtrační štěrkový obsyp

Přečíst celý článek

Jaké čerpadlo patří do vrtané studny?

Přečíst celý článek

Všechny články

S čím vám pomůžeme

Vrtané studny na klíč

Postaráme se o vše. Od vyhledání vhodného místa pro vrt, přes administrativní přípravu, vyvrtání a vystrojení studny až po přípojení ke stavbě.

Více o vrtaných studnách

Ušetřete peníze a odebírejte vodu z vlastního zdroje s vrtanou studnou

Nechte nám na sebe kontakt. Do pěti pracovních dnů se vám ozveme a vše domluvíme.

(Pomůže nám zjistit si více o geologických podmínkách pro vrt)