Co vše je potřeba zařídit před vrtáním studny

18. 10. 2021 publikoval Matěj Novotný

V roce 2019 došlo k novelizaci zákona, který kromě dalších oblastí upravuje i realizaci vrtaných studní. Co vše je nově potřeba mít na paměti?

V roce 2019 došlo k novelizaci zákona, který kromě dalších oblastí upravuje i realizaci vrtaných studní. Do té doby bylo možné realizovat vrtanou studnu jako tzv. průzkumný vrt, který měl sloužit pro ověření vydatnosti budoucí vrtané studny. V praxi to probíhalo tak, že po ohlášení záměru obci se vyvrtal průzkumný vrt a následně se zlegalizoval jako vrtaná studna. Nyní se i k průzkumnému vrtu musí nejdříve vyjádřit příslušný vodohospodářský úřad. Ten vydá rozhodnutí až poté, co obdrží stanoviska všech dotčených orgánů a posudek od certifikovaného geologa (hydrogeologické vyjádření).

Jde především o tyto organizace:

  • správce příslušného povodí,
  • katastrální úřad,
  • správa CHKO a NP (pokud se vrtaná studna nachází v této oblasti),
  • báňský úřadu (pokud je studna hlubší než 30 metrů),
  • správci veškerých inženýrských sítí,
  • správce komunikací a železničních tras (pokud je potřeba výjimka ze zákonem stanoveného ochranného pásma)
  • a další dotčené instituce, které upravuje zákon.

Dále je nutné doložit hydrogeologický posudek kvůli možnému ovlivnění okolních zdrojů vody. Tento posudek je potřeba vypracovat i pro potřeby průzkumného vrtu.

Obvykle lze vyjádření vodohospodářského úřadu získat do 6 měsíců bez ohledu na to, jestli je vrt hlášen jako průzkumný, nebo rovnou v rámci stavebního povolení na celou vrtanou studnu. Lhůta je závislá úřad od úřadu dle jejich kapacit. Výše zmíněný zákon převedl na vodohospodářské úřady i administrativu spojenou například s čističkami odpadních vod. Nastala tak bohužel situace, kdy úředníkům přibyl rozsah práce, ale bez příslušného navýšení kapacit. Doba 6 měsíců pro vydání vyjádření může být problém hlavně tehdy, pokud potřebujete vrtanou studnu jako zdroj pitné vody pro plánovaný dům. Bez zajištěného zdroje vody vám nebude stavební povolení vydáno. Nicméně se vždy snažíme aktivní komunikací s úřady tyto lhůty zkrátit.

I pro potřeby průzkumného vrtu je potřeba hydrogeologický posudek kvůli možnému ovlivnění okolních zdrojů vody. Z praxe víme, že tento proces bývá obdobně časově náročný jako stavební povolení na celou vrtanou studnu. Proto většina úřadů nyní preferuje zpracovávat rovnou stavební povolení na řádnou vrtanou studnu.

Mám vyřízené papíry, kdy můžete vrtat?

Po ohlášení báňskému úřadu a obci nejdříve za 8 dní.

Další články

Jak vybrat kvalitního dodavatele na vrtanou studnu?

Přečíst celý článek

Jaké čerpadlo patří do vrtané studny?

Přečíst celý článek

Všechny články

S čím vám pomůžeme

Vrtané studny na klíč

Postaráme se o vše. Od vyhledání vhodného místa pro vrt, přes administrativní přípravu, vyvrtání a vystrojení studny až po přípojení ke stavbě.

Více o vrtaných studnách

Ušetřete peníze a odebírejte vodu z vlastního zdroje s vrtanou studnou

Nechte nám na sebe kontakt. Do pěti pracovních dnů se vám ozveme a vše domluvíme.

(Pomůže nám zjistit si více o geologických podmínkách pro vrt)